Hallinto

Kirkkovaltuusto ja -neuvosto

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää:

  • Seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
  • Perittävästä kirkollisverosta,
  • Rakennushankkeista,
  • Virkojen perustamisesta.

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuustoon valitaan Juvan seurakunnassa 19 valtuutettua. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Tällaisia jaostoja voivat tarpeen mukaan olla esimerkiksi nuorisotyön johtokunta tai musiikkitoimikunta. Juvalla työmuotokohtaisia johtokuntia ei ole, mutta työmuodoilla on omat tukiryhmät. Tukiryhmät ovat mukana työmuotojen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan 5 jäsentä.

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018

Lisätietoa vaaleista saat kirkkoherranvirastosta ja osoitteesta: seurakuntavalit.fi

Kirkkovaltuuston jäsenet 2015 – 2018

 

Ahonen Minna

Ahonen Paavo

Asikainen Ilkka

Grün Saija

(eronnut v. 2018, tilalla varajäsen Ikonen Seija)

Holm Tauno

Kietäväinen Jukka

Kukkonen Mervi

Kääriäinen Tuula

Lemmetyinen Jonna

Loikkanen Esko

Maljanen Lauri

Martikainen Tintti

Paukkunen Sari

Pärnänen Pekka

Summanen Pirjo

Teittinen Esa

Väänänen Sirkka

Ylönen Aarno

Ylönen Annamari

Kirkkoneuvosto 2017 – 2018

Puheenjohtaja kirkkoherra Sirkka Pylkkänen                                                                                                 

Varapuheenjohtaja Pärnänen Pekka; varalla Ahonen Minna

Holm Tauno; varalla Teittinen Esa

Kukkonen Mervi; varalla Ylönen Annamari

Maljanen Lauri; varalla Ahonen Paavo

Loikkanen Esko; varalla Vauhkonen Kalevi

SummanenPirjo; varalla Martikainen Tintti                                                                                                          

Valtuuston puheenjohtajat:

Asikainen Ilkka, varapj. Väänänen Sirkka