Hallinto

Kirkkovaltuusto ja -neuvosto

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Kirkkovaltuuston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan, Juvalla valtuustoon koko on 19 henkilöä.

Kirkkovaltuusto päättää muun muassa:

  • Seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
  • Perittävästä kirkollisverosta,
  • Rakennushankkeista,
  • Virkojen perustamisesta.

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuustoon valitaan Juvan seurakunnassa 19 valtuutettua. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Tällaisia jaostoja voivat tarpeen mukaan olla esimerkiksi nuorisotyön johtokunta tai musiikkitoimikunta. Juvalla työmuotokohtaisia johtokuntia ei ole, mutta työmuodoilla on omat tukiryhmät. Tukiryhmät ovat mukana työmuotojen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii usein virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan 5 jäsentä.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2019 seuraavaksi nelivuotiskaudeksi

 

Pirjo Summanen
Olli Maljanen
Pekka Pärnänen
Tintti Martikainen
Annamari Ylönen
Sinikka Pöyry
Markku Karila
Esko Loikkanen
Minna Ahonen
Jenni Raitala
Katja Tuovinen
Eija Luukkonen
Kalevi Myyryläinen
Ilkka Asikainen
Kaj Pirinen
Tuula Kääriäinen
Markku Jalonen
Jukka Kietäväinen
Kyösti Korppi

Kirkkoneuvosto 2019 seuraava kaksivuotiskausi

Puheenjohtaja: kirkkoherra Sirkka Pylkkänen                                                                                                 
Varapuheenjohtaja: Pekka Pärnänen

Pirjo Summanen
Esko Loikkanen
Olli Maljanen
Annamari Ylönen
Tintti Martikainen

Valtuuston puheenjohtajat:

pj. valtuusto Asikainen Ilkka
varapj. valtuusto Markku Karila