Kanssasi surussa

HENKILÖKOHTAISTA KESKUSTELUTUKEA

Tarvittaessa voit tiedustella henkilökohtaista keskustelutukea

surun jakamiseen: kappalainen Saku Lemmetyinen 044 0340 983 tai diakoni Maarit-Hannele Sutinen 044 0340 990.

Tukimahdollisuuksia surun keskelle voi löytyä myös esim. seuraavien nettisivujen kautta:

www.yhtakkiayksin.fi (leskeksi jääneiden tueksi)
www.sylva.fi (syöpäsairaiden lasten ja nuorten valtakunnallinen yhdistys)
www.kapy.fi  (KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry)
www.surunauha.net (Itsemurhan tehneiden läheiset ry)
www.elakeliitto.fi
www.nuoretlesket.fi tai www.nuoretlesket.fi/yhdistys

Sururyhmä

SURURYHMÄ 2018

Seuraava sururyhmä aloittaa ma 8.10.2018

Sururyhmään voit ilmoittautua kirkkoherranvirastossa tai ottamalla yhteyttä suoraan diakoniapappiin. Ilmoittautuminen syksyn sururyhmään on mahdollista to 20.9. saakka, tämän jälkeen ilmoittautuneet siirtyvät lähtökohtaisesti kevään 2019 ryhmään. Ryhmiä on vuoden aikana kaksi ja ryhmien tarkemmat alkamisajat ja kokoontumiskerrat ilmoitetaan ryhmään ilmoittautuneille.

Sururyhmä on tarkoitettu erityisesti läheisensä menettäneille. Ryhmän toiminta perustuu keskusteluille, yhdessä olemiselle ja luottamukselle.

Ryhmä kokoontuu syksyn 2018 aikana kuusi kertaa ja on suljettu ryhmä (ilmoittautumisen jälkeen ryhmään ei oteta uusia jäseniä.) Ryhmän enimmäiskoko on kuusi.

Ilmoittautumisten yhteystiedot:

Kirkkoherranvirasto 015-340 980
Diakoniapappi Saku Lemmetyinen 044 0340 983

http://juvanseurakunta.fi/kanssasi-surussa