Kaste

Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Mark. 10:16.

Kasteen ajankohta

Käytäntönä on ollut, että kastejuhla järjestetään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kastejuhlan ajankohdasta voi sopia kirkkoherranvirastossa tai suoraan pappien kanssa.

Kastepaikka

Useimmiten kastejuhla järjestetään kodeissa. Kaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä kirkossa. Monet kastejuhlat on koettu myös isovanhempien kotona tai seurakuntatalolla Pyhän Ristin salissa.

Kummit

Kasteessa lapselle nimetään kummit. Heitä tulee vähintään olla kaksi. Kummiksi voi valita henkilön, joka kuuluu luterilaiseen kirkkoon, on käynyt rippikoulun ja on konfirmoitu. Kasteilmoitukseen merkitään kummien sosiaaliturvatunnukset sekä sen seurakunnan nimi, johon kummi kuuluu. Ne on hyvä selvittää ja merkitä kotiin tulleeseen lomakkeeseen ennen kuin tapaatte papin kanssa toimituskeskustelun merkeissä kotona tai kirkkoherranvirastossa. Pappi ottaa lomakkeen mukaansa ja tarkistaa kummien kelpoisuuden vielä väestörekisterijärjestelmästä.

Kummin tehtäviä kuvataan seurakuntamme kummikirjassa vanhempien sanoin seuraavasti: Olemme kutsuneet teidät lapsemme kummeiksi yhdessä rukoilemaan hänen puolestaan, kertomaan hänelle sanoin ja kuvin kastejuhlasta, johdattamaan häntä jumalanpalvelukseen, osallistumaan aikanaan hänen konfirmaatioonsa ja olemaan hänelle hyvä esikuva ja aikuinen ystävä.